טבע, אנחנו חייבים לזכור

order: 
991
Quotation text: 

טבע, אנחנו חייבים לזכוריכול להתקיים ללא אדם, אבל האנושות לא יכולה להתקיים ללא טבע", מאת קנקיצ'י קוסומוטוהמשורר  יפני חייקו"

By Kenkichi Kusumoto – haiku poet 

Hebrew